Шпаргалка - настройка logwatch

Установка

 yum install logwatch

Настройка

 cat /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf > /etc/logwatch/conf/logwatch.conf
 sed -i 's/MailTo\ =\ root/MailTo\ =\ your\@mail/' /etc/logwatch/conf/logwatch.conf

Комментарии

 
blog/2011/12/06-шпаргалка_-_настройка_logwatch.txt · Последние изменения: 2011/12/06 16:41 — Антон Бугреев · []